Τα Κράτη Με Ισχυρά Δικαιώματα Των Γυναικών Είναι Πιο Πιθανό Να Έχουν Καλύτερη Υγεία Και Ταχύτερη Ανάπτυξη

Στο πλαίσιο αυτό, αντίστοιχη παρέμβαση είναι και η προάσπιση του μητρικού θηλασμού και η αποκόμιση, κατ’ αυτόν τον τρόπο, όλων των θετικών επιδράσεών του για…

View More Τα Κράτη Με Ισχυρά Δικαιώματα Των Γυναικών Είναι Πιο Πιθανό Να Έχουν Καλύτερη Υγεία Και Ταχύτερη Ανάπτυξη

Ποιές Ασθένειες Προκαλεί Ή Επιδεινώνει Το Κάπνισμα;

Έτσι, το κάπνισμα αποκτά προτεραιότητα, δηλαδή γίνεται πιο σημαντικό, έναντι άλλων δραστηριοτήτων του καπνιστή. Ο εξαρτημένος καπνιστής λοιπόν, δεν μπορεί απλώς να το κόψει όποτε…

View More Ποιές Ασθένειες Προκαλεί Ή Επιδεινώνει Το Κάπνισμα;